Problémy s ohněm jsou staré jako lidstvo samo. Zvláště v minulosti, kdy byla stavení většinou dřevěná a střechy slaměné nebo doškové, dokázal tento živel natropit mnoho zla.

Po vypuknutí požáru se oheň šířil velmi rychle, neboť mezi jednotlivými domky i čelem k návsi bývaly dřevěné štíty. Stodoly bývaly roubené a přilepené co nejblíže k chlévům. Oheň tak dokázal zničit naráz třeba celé ulice. V 18. století bylo nařízeno preventivní opatření, podle kterého se roube­né stodoly měly stavět až na konci zahrad, co nejdále od příbytku. Také byl kladen velký důraz na noční hlídky.

V 19. století bylo vydáno nařízení o budování vyzdívaných štítů mezi jednotlivými domy i štítů venkovních. Tento zákon lidé obcházeli tím, že na dřevěný štít přibili rákos a nahodili ho maltou. Ve druhé polovině téhož století začaly postupně vznikat dobrovolné hasičské sbory. V Biskupicích byla dne 14. března 1883 svolána schůze obecního zastupitelstva, která toho dne založila hasičský sbor. Při této příležitosti dostali členové 1200 zlatých na zakoupení nového kolového stříkače a na další vybavení od firmy Smékal z Čech u Prostějova. Tyto po­třebné věci byly uskladněny ve skladišti, které se nacházelo na místě dnešní hasičské zbrojnice.

Spolek, který měl velmi početnou členskou základnu (41 členů), prodělal křest ohněm 8. ledna 1884 v Chornicích. V prosinci téhož roku zasahovali při požáru palírny v Nectavě, kde uhořela šest týdnů po svatbě paní Briilová. Roku 1885 zasahovali hasiči z Biskupic dvakrát v naší obci a jednou v Jaroměřicích. V únoru příštího roku si požár na našich hasičích vybral svoji první daň, při zásahu zemřel Martin Velš. Smutné okamžiky se však při této činnosti nutně střídaly s těmi veselej­šími. Místní hasiči totiž také často pořádali různé kulturní akce, cvičením počínaje a tancovačkami konče. První domácí slavnost měli již 4. května 1884 a zúčastnili se jí i kolegové z Jaroměřic, Jevíčka, Chornic a Kladek.

Roku 1898 nechyběli biskupičtí hasiči na dvacátém výročí trvání hasičské­ho sboru v Jevíčku. Ke kulturní činnosti se členové scházeli také ve "velké obecní kance­láři". Prvním bodem setkání bývala teoretická příprava na různé situace, které se mohly během požáru přihodit, druhým bodem byla četba některé z knih "hasičské knihovny". Ta obsahovala již od počátku poměrně vel­ké množství svazků krásné literatury, dokonce více než místní čtenářský spolek Hlahol. Zatímco čtenářský spolek knihy pouze půjčoval, využívali hasiči svých knih k hromadnému předčítání a k besedám o jejich obsahu.

Tak se v zimních měsících stávalo, že některý z hasičů s pěkným zvučným hlasem předčítal z knihy, jeho kolegové mu naslouchali a poté o přečteném živě diskutovali. Z každého takového čtení pak vzešel určitý závěr s pou­čením pro život. Po předčítání se do knihy vložila záložka, aby se vědělo, kde příště pokračovat. Takové besedy se konaly v zimě každých čtrnáct dní a zúčastnilo se jich vždy nejvíce hasičů různého věku i postavení. I tak se u nás lidé bavili v době, kdy rozhlas a televize ještě neexistovaly.

V roce 1933 se v naší obci slavilo padesát let místního sboru a jeho členové bilancovali počet požárů, na jejichž likvidaci se po celou tu dobu podíleli. Osmnáctkrát vyjeli k ohni v Biskupicích a na Libštejně, sedm­náctkrát do Jaroměřic, třináctkrát do Chornic, pětkrát do Jevíčka, dvakrát do Březinek a Nectavy, dvakrát do Vrážného a jednou do Cetkovic. Při té příležitosti byli také vyznamenáni někteří členové za svoji dlouholetou čin­nost. Byli to: Vincenc Vykydal, Vojtěch Foret, Vilém Foret, Ján Kořenovský, Alois Koutník, Arnošt Machálek, Antonín Podlezl, Jan Zoubek, Ferdinand Zoubek a další.
První zbrojnicePak přišla léta okupace, kdy hasičský sbor nevykazoval žádnou činnost.Po druhé světové válce se však jeho aktivity začaly rychle rozvíjet. V té době vlastnil již deset let motorovou stříkačku, neměl však žádné motorové vozidlo, pouze koňský potah. Noční hlídači již neexistovali, pouze v době žní se organizovaly hlídky, přičemž za jednu noc se vystřídaly dvě dvoji­ce.V roce 1948 se ve Velkých Opatovicích konaly závody s velkou účastí sborů (např. ze Svitav, Moravské Třebové, Jevíčka) a Biskupičtí si odsud přivezli první místo. V té době začali požárníci s veřejnými přednáškami o protipožární prevenci.

Bylo zakoupeno hasičské auto a skladiště bylo formou brigád přestavěno na jednopatrovou požární zbrojnici. V roce 1969 koupil MNV sboru auto PO vzor - 805, rok poté dostali požárníci novou motorovou stříkačku PPS - 12.Modernizací obytných domů se postupně snížil počet požárů. O to více se jich však vyskytovalo v lese a kolem trati, neboť parní vlak, který jezdil naším krajem do roku 1978, byl v tomto smyslu také nebezpečný.

Biskupičtí hasiči vyjížděli hasit nejenom objekty v obcích, likvidovali také oheň v lesích a polích, pomáhali při povodních apod., čímž odvedli za ta dlouhá léta mnoho užitečné práce.V roce 1983 se v Biskupicích konala oslava ke stému výročí existence požárního sboru. Převážná část akce probíhala v parku, kde se za velké účasti předvádělo hašení moderní i historickou technikou. Nechyběla ani hudba s tanečním parketem a bohaté občerstvení. Do rána pak probíhala taneční zábava pro mladší ročníky.

 


Pozvánka na akci

logolaro

 • Specializujeme se na kompletní stavební a dokončovací práce interiérů a exteriérů, máme pochopení i pro náročnější zákazníky se smyslem pro detail a dobře odvedenou práci.

  Provádíme kompletní renovace bytů, bytových jader, montáže sádrokartonových konstrukcí všech typů s certifikací na protipožární odolnost, závěsné podhledystavební a zednické práce související s rekonstrukcí domu, bytu či jejich částí.

  Profesionální montáže nábytku od všech dodavatelů, dodávku a montáže kuchyňských linek, včetně přípravy potřebných instalací a možnosti vypracování 3D návrhů a kalkulací.

  Certifikované renovace schodů a schodišť od společnosti HAFA Treppen® a TOPSTEP včetně nerezového zábradlí.

  Malířské práce vysokotlakým zařízením značky WAGNER, který je vhodný na velké plochy a prostory. Vysokotlaké zařízení je vynikajícím pomocníkem na veškeré malířské a natěračské práce.

  Těšíme se na společnou spolupráci. 

  Naše nabídka je velice široká, pokud jsme na něco zapomněli, neváhejte se ozvat.

  Tel.:+420 777 822 109, Tel.:+420 773 873 287, Email.: larokomplet@seznam.cz

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením webu vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie, Podmínekpoužití použití a zásad ochrany osobních údajů.